Legislație de aparare impotriva incendiilor pentru uzul managerilor și administratorilor de firme

L E G E privind apărarea împotriva incendiilor Nr. 307 din 12 iulie 2006.

Ordin nr. 163/2007din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor.

Ordinul nr. 1435 din 18 septembrie 2006 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 814 din 3 octombrie 2006.

Ordin nr.535 din 7 iulie 2008 al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila .

Hotărârea Guvernului României nr. 1739 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006.

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea METODOLOGIEI privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

Ordinul MIRA nr. 663/2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

ORDIN MIRA nr. 252/2007 privind METODOLOGIA de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare , de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor.

Legea nr. 481 din 08/11/2004 privind protecția civila, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1094 din 24/11/2004.

ORDIN nr. 1.474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta. EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR. PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 31 octombrie 2006.

ORDIN nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgenta.Publicat în: monitorul oficial nr. 288 din 2 mai 2007.

ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELORPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 5 februarie 2007.

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007.

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 7 martie 2007.

Ordinul nr. 712 al Ministrului Administrației și Internelor din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

Ordinul nr.786 din 2 septembrie 2005 al Ministrului Administrației și Internelor privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

Ordonanța de urgență nr. 21 din 15/04/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26/04/2004.

Ordinul nr. 638/420/2005 al MAI și MMGA - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență.

Hotararea nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007.

Norme tehnice privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții C58/1996.

Normativ NP 086-05 pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor.

Conform PROGRAMULUI DE STANDARDIZARE NAȚIONALĂ 2007 a fost adoptat standardul european la punctul13.220.20(Domeniul 13;Grupa 13.220;Subgrupa13.220.20) Protecția contra incendiilor : SR EN 12845:2005 A CT 217 Instalații fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Calcul, instalare și întreținere Înlocuiește: SR EN 12845:2004.