Home

Profil

Servicii

Clienți

Legislație

Răspunsuri

Contact

Legislaţie de aparare impotriva incendiilor pentru uzul managerilor şi administratorilor de firme

L E G E privind apărarea împotriva incendiilor Nr. 307 din 12 iulie 2006.

Ordin nr. 163/2007din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor.

Ordinul nr. 1435 din 18 septembrie 2006 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 814 din 3 octombrie 2006.

Ordin nr.535 din 7 iulie 2008 al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila .

Hotărârea Guvernului României nr. 1739 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006.

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea METODOLOGIEI privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

Ordinul MIRA nr. 663/2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

ORDIN MIRA nr. 252/2007 privind METODOLOGIA de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare , de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor.

Legea nr. 481 din 08/11/2004 privind protecţia civila, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1094 din 24/11/2004.

ORDIN nr. 1.474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta. EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR. PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 31 octombrie 2006.

ORDIN nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenta.Publicat în: monitorul oficial nr. 288 din 2 mai 2007.

ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 5 februarie 2007.

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007.

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 7 martie 2007.

Ordinul nr. 712 al Ministrului Administraţiei şi Internelor din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Ordinul nr.786 din 2 septembrie 2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 15/04/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26/04/2004.

Ordinul nr. 638/420/2005 al MAI şi MMGA - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Hotararea nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007.

Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii C58/1996.

Normativ NP 086-05 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor.

Conform PROGRAMULUI DE STANDARDIZARE NAŢIONALĂ 2007 a fost adoptat standardul european la punctul13.220.20(Domeniul 13;Grupa 13.220;Subgrupa13.220.20) Protecţia contra incendiilor : SR EN 12845:2005 A CT 217 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Calcul, instalare şi întreţinere Înlocuieşte: SR EN 12845:2004.

   
 
  © 2001-2023 Foc Protect Expert SRL