Răspunsurile specialistului

Ce este apararea impotriva incendiilor, conform LEGII nr. 307/2006?

Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Ce prevede Legea nr. 307/2006 referitor la persoanele fizice si juridice care executa lucrari in acest domeniu?

Art. 51. - (1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreținerea și repararea sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecție și ignifugare, de verificare, întreținere și reparare a autospecialelor și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice și juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobată de ministrul administrației și internelor și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care sunt domeniile in care persoanele juridice pot sa obtina atestate conform LEGII nr. 307/2006, art. 51 si care sunt precizate in METODOLOGIA MIRA nr. 252/2007?

ART. 1 - (1) Prezenta metodologie stabilește cadrul de desfășurare a activității de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întrețin și/sau repară sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, proiectează, execută, verifică, întrețin și/sau repară sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecție cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, de verificare, întreținere și reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor.
(2) Atestarea persoanelor care desfășoară activități de proiectare, executare, verificare, întreținere și reparare a mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, altele decât cele prezentate la alin.(1), se face prin metodologii specifice, aprobate în condițiile legii.

ACTUALIZARE FOC PROTECT EXPERT - 2008