Home

Profil

Servicii

Clienți

Legislație

Răspunsuri

Contact

Răspunsurile specialistului

Ce este apararea impotriva incendiilor, conform LEGII nr. 307/2006?

Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Ce prevede Legea nr. 307/2006 referitor la persoanele fizice si juridice care executa lucrari in acest domeniu?

Art. 51. - (1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobată de ministrul administraţiei şi internelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care sunt domeniile in care persoanele juridice pot sa obtina atestate conform LEGII nr. 307/2006, art. 51 si care sunt precizate in METODOLOGIA MIRA nr. 252/2007?

ART. 1 - (1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor.
(2) Atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de proiectare, executare, verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, altele decât cele prezentate la alin.(1), se face prin metodologii specifice, aprobate în condiţiile legii.

ACTUALIZARE FOC PROTECT EXPERT - 2008

   
 
  © 2001-2023 Foc Protect Expert SRL