Servicii

1. Proiectarea si executia sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Foc Protect Expert este firma atestata conform LEGII nr . 307 /2006, art. 51 pentru intocmirea de proiecte tehnice faza PT, DE si executia montajului pentru toate tipurile de instalatii de stingere a incendiilor, definite de NORMELE GENERALE /febr 2007, art.52, astfel:

Colectivul de proiectare de inalta specializare executa proiecte, in functie de cerintele clientilor, cu respectarea urmatoarelor standarde:

a) standardele europene adoptate de Romania dupa 2007 si traduse:

b) norme europene adoptate de CEA-European insurance:

c) standarde si norme SUA: National Fire Protection Association (NFPA) si norme FM

d) normativ NP 086-05 pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor.

Proiectele sunt supuse verificarii de catre verificator atestat MLPTL la cerinta "securitatea la incendiu".

Executia instalatiilor se face cu personal de inalta specializare, care poseda certificat de competenta profesionala pentru ocupatia: TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR, cod COR 724206, folosindu-se echipamente si materiale certificate CE si/sau conform normelor FM, Vds, etc.

2. Verificarea, intretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Foc Protect Expert este firma atestata conform LEGII nr. 307/2006, art. 51 pentru verificarea, intretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, in acest scop a fost instruit personal adecvat prin cursuri la CNSUSPC-Bucuresti, obtinandu-se certificat de competenta profesionala pentru ocupatia: TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR, cod COR 724206. Ca urmare firma preia in service pentru verificarea, intretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, executant intreaga gama de operatiuni lunare, trimestriale, semestriale si anuale conform fisei de verificare si intretinere prevazuta in standardul SR EN 12845 / sept.2007: Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului, Sisteme automate de stingere tip sprinkler, Dimensionare, instalare si intretinere, cap .20., pentru pentru toate tipurile de instalatii de stingere a incendiilor, definite de NORMELE GENERALE / febr 2007, art.52, astfel:

3. Ignifugarea materialelor combustibile din lemn pentru constructii, cum ar fi:

4. Asigurarea asistentei tehnice a managerilor si utilizatorilor pentru stabilirea masurilor necesare apararii impotriva incendiilor, potrivit prevederilor Legii privind apararea impotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006, Sectiunea a 6-a - Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului pentru: