Home

Profil

Servicii

Clienți

Legislație

Răspunsuri

Contact

Servicii

1. Proiectarea si executia sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Foc Protect Expert este firma atestata conform LEGII nr . 307 /2006, art. 51 pentru intocmirea de proiecte tehnice faza PT, DE si executia montajului pentru toate tipurile de instalatii de stingere a incendiilor, definite de NORMELE GENERALE /febr 2007, art.52, astfel:

 • instalatii de inhibare a exploziei;
 • instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;
 • instalatii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;
 • instalatii speciale de stingere cu apa(sprinklere, open sprinkler sau drencer,apa pulverizata, ceata de apa, etc);
 • instalatii de stingere a incendiilor cu gaze;
 • instalatii de stingere a incendiilor cu spuma;
 • instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi;
 • instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

Colectivul de proiectare de inalta specializare executa proiecte, in functie de cerintele clientilor, cu respectarea urmatoarelor standarde:

a) standardele europene adoptate de Romania dupa 2007 si traduse:

 • SR EN 12845-sept.2007-Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului.Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare si intretinere;
 • SR EN 14384: 2006 Hidranti de incendiu supraterani.

b) norme europene adoptate de CEA-European insurance:

 • CEA 4001 August 2006 (en): Sprinkler Systems Planning and Installation;
 • CEA 4008 April 2005 (en): FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS USING NON-LIQUIFIED "INERT" GASES PLANNING AND INSTALLATION.

c) standarde si norme SUA: National Fire Protection Association (NFPA) si norme FM

 • NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems;
 • NFPA 15 Water Spray Fixed Systems for Fire Protection;
 • NFPA 16 Deluge Foam Water Sprinkler Systems;
 • NFPA 20 Installation of Stationary Pumps for Fire Protection;
 • NFPA 11, Standard for Low-Expansion Foam;
 • NFPA 11A, Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems.

d) normativ NP 086-05 pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor.

Proiectele sunt supuse verificarii de catre verificator atestat MLPTL la cerinta "securitatea la incendiu".

Executia instalatiilor se face cu personal de inalta specializare, care poseda certificat de competenta profesionala pentru ocupatia: TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR, cod COR 724206, folosindu-se echipamente si materiale certificate CE si/sau conform normelor FM, Vds, etc.

2. Verificarea, intretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Foc Protect Expert este firma atestata conform LEGII nr. 307/2006, art. 51 pentru verificarea, intretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, in acest scop a fost instruit personal adecvat prin cursuri la CNSUSPC-Bucuresti, obtinandu-se certificat de competenta profesionala pentru ocupatia: TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR, cod COR 724206. Ca urmare firma preia in service pentru verificarea, intretinerea si/sau repararea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, executant intreaga gama de operatiuni lunare, trimestriale, semestriale si anuale conform fisei de verificare si intretinere prevazuta in standardul SR EN 12845 / sept.2007: Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului, Sisteme automate de stingere tip sprinkler, Dimensionare, instalare si intretinere, cap .20., pentru pentru toate tipurile de instalatii de stingere a incendiilor, definite de NORMELE GENERALE / febr 2007, art.52, astfel:

 • instalatii de inhibare a exploziei;
 • instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;
 • instalatii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;
 • instalatii speciale de stingere cu apa(sprinklere, open sprinkler sau drencer,apa pulverizata, ceata de apa, etc);
 • instalatii de stingere a incendiilor cu gaze;
 • instalatii de stingere a incendiilor cu spuma;
 • instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi;
 • instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

3. Ignifugarea materialelor combustibile din lemn pentru constructii, cum ar fi:

 • sarpante, poduri, mansarde;
 • case si cabane din lemn;
 • biserici din lemn;
 • depozite si magazii din materiale combustibile.

4. Asigurarea asistentei tehnice a managerilor si utilizatorilor pentru stabilirea masurilor necesare apararii impotriva incendiilor, potrivit prevederilor Legii privind apararea impotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006, Sectiunea a 6-a - Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului pentru:

 • intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea autorizarii privind securitatea la incendiu prevazute de lege, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si completarile incluse in ORDINUL Nr. 535/2008 al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
 • elaborarea instructiunilor P.S.I. si stabilirea de sarcini pe aceasta linie pentru fiecare loc de munca;
 • stabilirea mijloacelor tehnice si a personalului necesar interventiei in caz de incendiu;
 • intocmirea planurilor de interventie si stabilirea conditiilor pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment;
 • instruirea periodica a personalului unitatii desemnat pentru interventia de prima urgenta in caz de incendiu;
 • intocmirea intregii documentatii pentru constituirea serviciilor private pentru situatii de urgenta la societati comerciale (conform prevederilor ORDINULUI nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta si ORDINULUI nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent.
   
 
  © 2001-2023 Foc Protect Expert SRL